Doprava do ČR

Doručenie tovaru do Českej republiky prostredníctvom United Parcel Service (UPS):

          Banka: Tatra banka

          IBAN: SK18 1100 0000 0026 2577 6406

          Variabilný symbol: číslo faktúry

          Swift kód: TATRSKBX