Vrátenie tovaru

 Odstúpenie od  objednávky sa riadi Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dokumenty:
vratenie-tovaru.pdf (102.73 KB | PDF)