Reklamačný poriadok

1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný vždy skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontroluje aj tovar. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberá. V prípade, že  kupujúci zistí, že zásielka je poškodená okamžite nás informuje telefonicky alebo emailom o chybe výrobku.

3. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je do dátumu uvedenom na obale výrobku.

4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.

5. Pri podaní reklamácie kupujúci musí splniť tieto náležitosti: označenie reklamovaného tovaru, dôvod reklamácie, termín nákupu, doklad o predaji (sken faktúry), popis vady (foto).

6. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu  mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu na adresu firmy predávajúceho.

Dokumenty:
reklamacny-formular.pdf (100.3 KB | PDF)